Atodiad:Prif dudalen

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.
Jump to navigation Jump to search

Calendrau - Cymeriadau Ffuglennol - Cymeriadau Mytholegol - Cynaniad - Cytserau - Dyddiau'r Wythnos - Elfennau - Enwau Lleoedd - Gwenogluniau - Llyfrau'r Beibl - Mathau o Gwmnïau - Mewnddodiaid - Mynegeiriau - Olddodiaid - Planedau - Rhagddodiaid - Tecstio - Treigladau

RHESTRI GERIFA: Geirfa Cyfreithiol - Geirfa Gofal Cwsmer - Geirfa Mathemateg - Geirfa Morwrol - Geirfa Rheolaeth - Geirfa Seicoleg Addysg - Geirfa Trin Gwallt a Harddwch


Nuvola apps kdict.png

Mae gan bob geiriadur da atodiadau. Mae'r dudalen hon yn esbonio beth ydyn nhw a sut i'w hysgrifennu.

Sut i ysgrifennu atodiadau?[golygu]

Crynodeb[golygu]

Dylech rhoi crynodeb ar ddechrau atodiadau a chategorïau Wiciadur yn esbonio pwrpas y dudalen. Gwnewch yn siwr fod y crynodeb yn gryno ond yn rhoi digon o wybodaeth.

Taflenni Cynnwys[golygu]

Nid yw Taflenni Cynnwys fel arfer yn addas ar gyfer Atodiadau Wiciadur os ydynt yn cynnwys geiriau, enwau a thermau yn nhrefn yr wyddor. Os ydy hyn yn yr achos defnyddiwch y nodyn yma er mwyn cael tabl o'r wyddor:

{{TCcryno}}

Os bydd yr wyddor Saesneg yn fwy addas (e.e. ar gyfer enwau lleoedd) defnyddiwch:

{{TCcryno Saesneg}}

Mae yna hefyd:

{{TCcryno arferol}}

a fydd yn fwy addas ar gyfer rhai atodiadau. Nid yw'n cynnwys llythrennau sydd ddim ond mewn treigladau ac mae'n cynnwys y llythrennau j a k.

Yn olaf, mae yna:

{{TCcryno llawn}}

sy'n cynnwys pob llythyren yn yr wyddor Gymraeg, j a k, a'r rhifau (0-9).

Hefyd, os nad oes angen yr atodiad unrhyw fath o daflen cynnwys mewngosodwch y côd:

__DIMTAFLENCYNNWYS__

(Dylech nodi fod y côd yma o fewn pob taflen cynnwys uwch yn barod.)

Dylai'r Taflenni Cynnwys ddilyn ar ôl y crynodeb uchod.

Atodiadau newydd[golygu]

Peidiwch anghofio rhoi eich atodiad newydd ar y nodyn yma, er mwyn iddo gael ei restri ar y dudalen Hafan. Hefyd, mewnosodwch [[Categori:Atodiad|enw'r atodiad]] ar ddiwedd y dudalen er mwyn rhoi'r atodiad yn y categori atodiadau.

Rhestri Geirfa[golygu]

Mae rhai o'r atodiadau yn rhestri geirfa.