Wiciadur:Canllaw ieithwedd ac arddull

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.
Jump to navigation Jump to search

Mae'r canllaw ieithwedd ac arddull yma yn cynnwys canllawiau ac awgrymiadau i hyrwyddo cynllun erthygl.

Testun cryf - Testun eidalig - Teitl cyswllt mewnol - Teitl cyswllt allanol

Maes erthyglau[golygu]

Mewn jargon ni mae "cofnod" neu "tudalen" yn cynnwys pob ddarn o wybodaeth geiriadurol sy'n perthyn yn union i trefn o lythyron. Gall yr un trefn o lythyron cyfeirio at geiriau gwahanol mewn ieithoedd gwahanol, neu i morffemau gwahanol yn yr un iaith, pob un efo geirdarddiad a ystyr gwahanol. Gall hyn cymlethu'r rheolau am drefniadaeth, ond ddylai arwain at erthyglau sydd yn cymharol hawdd i'w ddeall.

Enw erthygl[golygu]

Enw'r cofnod yw'r un o'r gair neu'r ymadrodd rydych yn ddiffinio. Dylai fel arfer ddechrau a llythyren fach. Yr eithriadau yw enwau priod, ansoddeiriau priod, enwau Almaeneg ac rhai ieithoedd eraill ac rhan fwyaf o talfyriadau ayyb, sy'n ddechrau a prif llythyren.

Arddull cyffredinol[golygu]

Mae donioldeb mewn diffiniadau, erthyglau, ac brawddegau enghreifftiol yn iawn ac yn gallu gwneud y prosiect yn mwy hwylus ac mwy ddarllenadwy. Ond mae hyn yn bwriad i bod yn dyfais sylfaenol pwysig ar adran penodol o wybodaeth dynol, felly peidiwch a thrin hi fel jôc mawr os gwelwch yn dda. Dylai cofnodion bod yn fwyiog ac yn ddarllenadwy, ac ddylent esbonio pethau mor glir a sy'n bosib.

Cysylltiadau i geiriau eraill yn y Wiciadur[golygu]

Bydd y cysylltiadau yn cael eu 'sgrifennu'n syml megis hyn: [[gwyddoniadur]]

Dylai ddim ond rhai geiriau cael eu cysylltu. Dylai cael eu cyfyngu i'r pwysig neu'r anhysbus. Er enghraifft, yn y cofnod Wicipedia, cysylltwyd "gwyddoniadur" a "rhyngrwyd". Mewn geirdarddiadau , dylech hefyd cysylltu morffemau neu geiriau ieithoedd eraill sydd gan cofnodion eu hunain. Er enghraifft, cysylltwyd "wiki" ac "-iadur" ar y cofnod Wiciadur.

Cysylltu a Wicipedia[golygu]

Cysylltwyd Wicipedia i Wiciadur trwy ddefnyddio'r rhagddodiad "wikt:" mewn cysylltiadau; yn tebyg, rydym yn cysylltu i Wicipedia gan ddefnyddio'r rhagddodiad "w:". Sut bynnag, mae'r fformat yn troi'n cymhleth yn fuan. Felly, adiwyd rhan fwyaf o cyfrannwyr "{{wicipedia}}" fel y llinell cyntaf (y llinell uwchben "==Cymraeg==") i gysylltu a'r erthygl a'r un enw, ar Wicipedia. Ond os yw'n erthygl byr iawn, mae hyn weithiau'n edrych yn anniben; yn yr achos yma, symudwch y llinell "{{wicipedia}}" i ddod yn syth ar ol "===Enw===" (neu'r pennawd safon 3 cyntaf).

Rhowch cysylltiadau eraill i Wicipedia yn yr adran "Cysylltiadau allanol", wrth adio'r un o'r ddwy llinell isod (heb gadael y gwagleoedd):

  • I darparu bocs-gwybodaeth sy'n cynnwys y cyswllt, ddefnyddiwch:
{{wicipedia}}
(Gwelwch Nodyn:Wicipedia am y canlyniad. Bu'r term (teitl erthygl) yn cael ei llenwi'n awtomatig.)
  • I adio cyswllt bwled taddodiadol, ddefnyddiwch:
* [[w:foo|Erthygl Wicipedia ar foo]].
yn ailosod "foo" a'r term (teitl erthygl). Ar yn ail, cynnwys ddim ond hon:
{{pedialite}}
os yw enw'r erthygl yn yr un peth.
  • Os yw'r enw erthygl Wicipedia tipyn yn wahanol, bydd rhaid iddech ddefnyddio

{{wicipediapar|bar}} yn lle, i gysylltu o foo i bar.

Tudalennau perthnasol[golygu]

Am cymorth am trefnu adrannau a pennawdau erthyglau, gwelwch Wiciadur:Strwythur cofnod.

Am mwy o canllawiau arddull, gwelwch y Portal Cymunedol.