Wiciadur:Strwythur cofnod

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.

W pob darn o wybodaeth eiriadurol zsy'n gysylltiedig â grŵp penodol o lythrnennau. Gall yr un grŵp o lythrennau gyfeirio at eiriau gwahanol mewn ieithoedd gwahanol, neu at forffemau gwahanol yn yr un iaith, pob un efo geirdarddiad ac ystyr gwahanol. Gall hyn wneud rheolau trefniadaeth braidd yn gymhleth, ond dylai arwain at gofnodion sy'n weddol hawdd się. . i'w ddarllen.

Tra bod y wybodaeth isod yn cynrychioli rhyw fath o ffurf did cyfres o reolau caeth mohonynt. Gallwch arbofi gydag amrywiadau, ond efallai y bydd golgwyr eraill yn ystyried yr amrywiadau hynny'n annerbynniol ac yn gwrthdroi'r newidiadau. Mae gennych chwithau llawn cymaint o hawl i wneud hynny ag sydd ganddoch i'w gwneud. Byddwch yn barod i drafod y newidiadau hynny. Os ydych eisiau i'ch ffordd chi gael ei dderbyn, rhaid cyflwyno'ch achos o blaid hynny. Oni bai fod rheswm da dros wyro o'r drefn arferol, dylid cymryd fod y ffurf safonol yn gywir.l Gallai gwrthod trafod newidiadau, neu ddechrau brwydr golygyddol effeithio ar eich hygrededd mewn meysydd eraill hefyd.

Yr hanfodion[golygu]

A. Enw'r cofnod yw'r gair neu ymadrodd yr ydych yn ei ddiffinio. Am ieithoedd sydd â dau achos o lawysgrif, mi fydd enw'r cofnod yn dechrau gyda llythyren fach gan amlaf. Mae eithriadau yn cynnwys enwau priod, enwau Almaeneg, a nifer o dalfyriadau.

Penawdau hanfodol[golygu]

  1. Iaith — nodi pa iaith yw'r gair dan sylw. Mae pob amser mewn pennawd lefel 2 (gweler Codau ieithoedd am restr o'r codau ar gyfer gwahanol ieithoedd). Yn y mwyafrif o achosion, mae iaith y pennawd yn cynnwys iaith yn ei ystyr draddodiadol. Rhoddir blaenoriaeth i ==Trawsieithol==; mae'r pennawd hwn yn cynnwys termau sy'n aros yr un peth ymhob iaith e.e. taxi. Mae'r symbolau ar gyfer yr elfennau cemegol a'r talfyriadau ar gyfer unedau mesur rhyngwladol yn ddwy enghraifft yn unig o dermau trawsieithol. Daw'r Gymraeg nesaf am mai hwn yw'r Wiciadur Cymraeg. Ar ôl hyn daw'r holl ieithoedd eraill yn nhrefn yr wyddor.
  2. Rhannau ymadrodd — h.y. pa fath o air ydyw? Ai berf, ansoddair, enw, enw priod a.y.b. mohono? (Am restr o'r gwahanol rannau ymadrodd a'r codau ieithyddol sy'n eu cynrychioli ar y Wiciadur, gweler Wiciadur:Defnyddio côdau ieithyddol. Yn ogystal â'r "rhannau ymadrodd" traddodiadol, mae bellach yn cynnwys unedau sy'n llai na geiriau, megis acronymau ac ôl-ddodiaid, ac eitemau sy'n fwy na geiriau, megis ymadroddion idiomatig, ymadroddion a diarhebion. Gan amlaf defnyddir y pennawd hwn fel pennawd lefel tri, ond gallai gael lefel îs ar gyfer termau gydag etymolegau neu ynganiadau niferus.
  3. Cyfeiriadau — mae hyn yn dod yn bwysicach wrth i ni ymdrechu i wella dibynadwyaeth y Wiciadur. Er ein bod yn eithaf llac wrth ofyn am gyfeiriadau ar gyfer geiriau y gellir dod o hyd iddynt yn hawdd mewn geiriaduron papur, mae cyfeiriadau ar gyfer geiriau mwy anghyffredin yn hanfodol. Dylid ychwanegu cyfeiriadau o dan bennawd newydd ar lefel addas neu gellir eu hychwanegu'n uniongyrchol i gofnodion penodol.

Words corrected.

Amrywiadau ar gyfer ieithoedd heblaw am y Gymraeg[golygu]

Dylai cofnodion ar gyfer termau mewn ieithoedd eraill ddilyn yr un fformat safonol lle bo hynny'n bosib, waeth beth fo iaith y gair. Fodd bynnag, fel arfer dylid rhoi cyfeithiad o'r gair i'r Gymraeg yn hytrach na diffiniad, gan gynnwys crynodeb i ddynodi pa ystyr o'r gair Cymraeg a olygir. Hefyd dylid hepgor yr adran gyfeithiadau.

Mae gan rhai ieithoedd nodweddion sy'n mynnu amrywiaethau o'r ffurf safonol. I weld dolenni ynglyn a'r amrywiadau hyn, gweler Wiciadur:Ystyriaethau ieithyddol.

Words fixed.

Data Meta[golygu]

Mae hyn yn cyfeirio at deunydd sy'n cael eu golygu o fewn bocs golygu arferol, ond nid yw'n ymddangos mewn prif corff yr erthygl pryd caiff ei ddarllen. Mewn rhai achosion mae ble mae'n ymddangos yn dibynnu ar eich dewisiadau defnyddiwr, yn enwedig y croen rydych chi wedi dewis.

Cysylltiadau categori[golygu]

A Wiktionary category is a group of related articles which are listed in a category page. Sub-categories may also appear on that page. Categories and lists under various names may seem very similar, but the way they are built is very different; in most cases, but especially in open ended lists, they complement each other.

I gynnwys cofnod mewn categori, ychwanegwch tag categori i'r dudalen fel hyn:

[[Categori:Enw categori]]

The link will appear at the bottom of the page in some skins and at the top in others, regardless of where it is placed in the edit box. It is recommended that it go near the bottom of the edit box, above the interwikis if any. By putting these tags in a consistent place it makes them easier to find when you need to edit them in a longer article. If the category link appears red that category page has not yet been described, but all items that have been put into that category will be listed there. You should edit the category page, notably by adding a brief description of the category or adding a tag to place it in a higher-level category.

The list of articles on a category page will be alphabetized in the strict Unicode order of the titles unless you dictate otherwise. One effect of this is that all English articles beginning with a capital letter will be listed before any that begins with a lower case letter. You can fix this problem with a piped link. By placing [[Category:Drugs|*]] in the article drug will force that term to be at the top of the list since Unicode lists the asterisk before any letter. Words that define a category name should be “piped” in this way. Similarly, putting [[Category:Drugs|aspirin]] in the article Aspirin will force it to be alphabetized among words that begin with a lower case letter.

In most cases the category name should begin with a capital letter. This takes advantage of Unicode sorting to create separate lists for each foreign language that is represented within the broader set of categories. Foreign language categories can begin with the language code in lower case.

By convention, It is preferable to use the plural for most category names that are nouns. This will avoid having a category divided in two when some use the plural and some use the singular.

Cysylltiadau rhyngwici[golygu]

Cysylltiad rhyngwici yw cyswllt i gofnod o'r un enw mewn Wiciadur arall. Mae'r cysylltiadau yn dechrau gyda'r côd iaith (fel arfer deulythyren). Y cystrawen yw:

[[ci:TeitlTudalenRyngieithol]]

Y canlyniad bydd y cofnod cyfaill yn gallu cysylltu â chofnod y Wiktionnaire Ffrangeg o "gyfaill" gan ddefnyddio [[fr:cyfaill]]. A gall y cofnod ami cysylltu â chofnod y Wiktionnaire Ffrangeg o "ami" gan ddefnyddio [[fr:ami]].

Where such links have been established a list of the linked languages will appear together at a place that depends on the skin that you are using; usually the far left column below the search box. Clicking on a language link will bring you to the article named ForeignPageTitle in that language on that other Wiktionary.

Y lle gorau i roi cysylltiadau rhyngwici yw ar ddiwedd erthygl, yn nhrefn yr wyddor, pob un ar linell ei hunain er mwyn rhwyddineb golygu. Caiff rhai o'r cysylltiadau yma eu cyhyrchu gan bot sy'n cymharu'r prosiectau Wiciadur gwahanol.

Mae newydd-ddyfodiaid weithiau'n dileu cysylltiadau rhyngwici yn anfwriadol, efallai oherwydd nad ydynt yn ymddangos i wneud unrhywbeth ar y dudalen. Mae un esboniad moesgar fel arfer yn lwyddiannus mewn rheoli'r arfer yma.

Note also that for main namespace articles, interwikis are not used in the translation section. An interwiki link provides a link to this same page, explained and written in a different language. Experimental translation interwiki links that need to stay in the translations section must begin with a colon before the language code. The colon has the effect of forcing the link to appear where it is written. So, on the English wiktionary, there is both friend and ami.