Wiciadur:Tiwtorial (Dolenni Wiciadur)

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.
Jump to navigation Jump to search

Tudalen blaen · Golygu · Fformatio · Dolenni Wiciadur · Dolenni tudalennau perthnasol · Dolenni allanol · Y Dafarn · Pethau i'w cofio · Cofrestru · Gofod-enwau


Dolenni mewnol[golygu]

Un o'r pethau sy'n gwneud Wiciadur yn ddefnyddiol yw'r dolenni sydd ar bob tudalen. Mae'r dolenni hyn yn galluogi defnyddwyr i ddod o hyd i wybodaeth sy'n ymwneud â'r cofnod maent yn darllen.

Pryd i greu dolen[golygu]

Y ffordd hawsaf i ddysgu pryd i greu dolen yw tryw edych ar gofnodion eraill ar y Wiciadur a chopio'r hyn maen nhw'n gwneud. Os ydych yn pendroni a ddylech greu dolen neu beidio, gofynnwch i'ch hun "Pe bawn i'n darllen hwn am y tro cyntaf, a fyddai dilyn y ddolen hon o ddefnydd i mi?"

Sut i greu dolen[golygu]

Pan fyddwch eisiau creu dolen i dudalen arall ar Wiciadur - a elwir yn wiciddolen - mae angen i chi roi'r gair neu eiriau mewn cromfachau sgwâr dwbwl, fel hyn: [[cofnod A]].

Er enghraifft, os ydych eisiau creu dolen i dudalen Y Dafarn, gallwch ysgrifennu hyn:

 [[Wiciadur:Y Dafarn]]

Bydd y côd uchod yn edrych fel hyn:

Wiciadur:Y Dafarn

Os yw'r ddolen yn cysylltu i dudalen sy'n bodoli eisoes, bydd yn ymddangosfel dolen las, ond os nad yw'n bodoli bydd yn ymddangos fel dolen goch.

If you want the displayed text of a link to have a different title, you can do so by adding a pipe "|" divider (SHIFT + BACKSLASH on some English-layout and other keyboards) followed by an alternative name.

For example, if you wanted to make a link to the above example, but wanted it to say "my text" you would write it as follows:

   I weld y cofnod, [[entry X|my text]].

Byddai'n ymddangos fel hyn:

To view the entry, my text,

The link is titled "my text" but links to "entry X".

Alternate endings[golygu]

When you want to use the plural of an entry title (or add any other suffix) for your link, you can add the extra letters directly outside the double square brackets.

For example, you would write:

 # any of several marine [[mammal]]s...
 * [[ferry]]ing, [[shift]]ing, [[ship]]ping...

It would appear as this:

  1. any of several marine mammals...

Linking dates[golygu]

Unlike in Wikipedia, Wiktionary does not link dates, because dates do not belong in a dictionary.

Arbrofwch[golygu]

Triwch cho! Dyma'r pwll tywod ar gyfer y dudalen hon.

Continue with the tutorial.


Nodyn:Tutorial