Wiciadur:Pam creu cyfrif?

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.
Jump to navigation Jump to search

Nid oes angen mewngofnodi i ddarllen Wiciadur. Nid oes angen mewngofnodi i olygu erthyglau ar Wiciadur hyd yn oed—gall unrhywun olygu bron unrhyw erthygl. Serch hynny, mae creu cyfrif yn gyflym, yn rhad ac am ddim ac mae'n syniad da i wneud hynny am nifer o resymau.

Sylwch: i greu cyfrif defnyddiwr ar gyfer Wiciadur, ewch i'r dudalen fewngofnodi.

Enw defnyddiwr[golygu]

Os ydych yn creu cyfrif, gallwch ddewis enw defnyddiwr. Priodolir pob golygiad a wneir pan fyddwch wedi mewngofnodi i'r enw defnyddiwr hynny. Golyga hyn y byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth lawn am eich cyfraniad ar dudalen hanes y cofnod. Os nad ydych wedi mewngofnodi, priodolir eich cyfraniadau i'ch cyfeiriad IP. Gallwch weld eich holl gyfraniadau hefyd trwy glicio ar y ddolen "Fy nghyfraniadau", sydd yn weladwy pan rydych wedi mewngofnodi'n unig.

Bydd ganddoch eich tudalen defnyddiwr eich hun hefyd, lle gallwch ysgrifennu rhywfaint am eich hun. Er nad yw Wiciadur yn darparu tudalennau cartref, gallwch ddefnyddio'r dudalen hon i arddangos ambell lun, ysgrifennu am eich diddordebau a.y.b.. Mae nifer o ddefnyddwyr yn defnyddio'u tudalen er mwyn cynnal rhestr o'r erthyglau maent wedi creu ac yn ymfalchio ynddynt, neu i gasglu gwybodaeth gwerthfawr arall o'r Wiciadur.

Byddwch hefyd yn derbyn tudalen sgwrs defnyddiwr parhaol, lle gallwch gyfathrebu gyda defnyddwyr eraill. Cewch eich hysbysu pa bryd bynnag y bydd rhywun yn ysgrifennu neges ar eich tudalen sgwrs. Os ydych yn dewis rhoi eich cyfeiriad e-bost, gall defnyddwyr eraill gysylltu â chi ar e-bost. Mae'r broses hon yn anhysbys—ni fydd y defnyddiwr sy'n danfon neges atoch yn gweld eich cyfeiriad e-bost o gwbl. Nid oes rhaid i chi roi eich cyfeiriad e-bost os nad ydych yn dymuno gwneud hynny, ac hyd yn oed os ydych yn gwneud hynny, nid yn unig mae'n breifat ond ni ellir ei wneud yn gyhoeddus ar y system (oni bai eich bod yn ei deipio'n uniongyrchol i mewn i gofnod, wrth gwrs).

Identity implications[golygu]

When you are not logged in, all your edits are publicly associated with your IP address at the time of that edit. If you log in, all your edits are publicly associated with your account name. They are also still internally associated with your IP address. See Wiktionary's draft privacy policy which has some information on this, but is only a draft.

The privacy implications of this vary, depending on the nature of your Internet Service Provider, local laws and regulations, and the nature and quantity of your edits to Wiktionary. Be aware that Wiktionary technologies and policies are not set in stone.

In any case, people's opinions differ on the desirability of perfect anonymity. Some people find anonymity reduces perceived accountability, which can lead to unproductive behaviour. Some people find contributing without having a fixed identity to be disempowering and unpleasant. Creating an account is one way to resolve such feelings.

Opsiynnau golygu newydd[golygu]

There are many features of the MediaWiki software (which powers Wiktionary) that are only available to registered users. For example, registered users can mark edits as "minor". Minor edits can be filtered from the list of "Recent changes". We do not give the privilege to mark edits as minor to anonymous users because we do not know who is behind a given IP address at any time, so we cannot build a basis of trust. (Marking edits as minor if they are not is considered very rude.)

One very important feature which active contributors will likely use a lot are watchlists. You will get a new link "Watch this page" on every page you view. If you click that link, a page will be added to your watchlist. This list is basically a filtered view of the "Recent changes" page which only shows changes recently made to items in your watchlist. This way you can keep track of pages you work on without having to follow all changes.

Only registered users are allowed to rename pages, a feature that is very important to maintain structure and consistency on Wiktionary.

Also, you must be logged in if you want to upload images.

Some people like it, others don't: Section editing allows you to edit only the part of a page below a header (in this section, the header is the text "New editing options"). This makes it much easier to find the parts you want to edit in the wiki source.

Many user preferences[golygu]

Aside from these features, you can customize the way MediaWiki behaves in great detail. You can change the entire appearance of the website by picking, for example, the previous "Standard" skin over the new default "MonoBook" skin, you can choose how you want mathematical formulas to be displayed, how large the editing box should be, how many pages should be displayed in "Recent changes" and much more.

Statws Gweinyddwr[golygu]

Gall Gweinyddwyr (yn Saesneg: administrator neu sysops - system operator) ddileu ac dad-ddileu tudalennau, eu diogleu nhw rhag cael eu golygu, golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, a blocio defnyddwyr sy'n torri rheolau a pholisïau Wiciadur. Yn gyffredinol, maent yn cyflawni dymuniadau holl gymuned y wici ar dudalennau megis Wiciadur:Pleidleisiau dros ddileu. Am resymau amlwg, defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi yn unig sy'n medru bod yn weinyddwyr. Gan amlaf, mae'n ddigon i fod wedi gwneud gwaith cymharol rheolaidd ar Wiciadur, heb wrthdaro'n ormodol gyda defnyddwyr eraill. Os ydych yn ddefnyddiwr sydd wedi mewngofnodi a'ch bod eisiau bod yn weinyddwr, gweler Wiciadur:Gweinyddwyr.

Voting, polls, elections, and reps[golygu]

While in most Wiktionary polls, anyone can express their opinion, whether logged in or not, your opinion may be given more weight if it is attributed to a fixed identity with a record of sensible commentary and informed edits.

Rules on more formal Wiktionary votes and elections vary, but it is common to restrict formal voting to logged in users.

There will be two users' representatives on the Wikimedia board - one of them represents the interests of all users, where the other represents the interests only of users with an account. Thus, if you have an account, you have a choice of representatives who can intermediate between yourself and the board in cases of dispute.

Gweler hefyd[golygu]