Wiciadur:Cyhoeddiadau

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.

Mae'r dudalen yma yn rhestru'r cyhoeddiadau i gyd sydd o werth i gymuned Wiciadur. Mae cyhoeddiadau newydd yn mynd ar frig y rhestr.

dde
Dyddiad Cyhoeddiad
5 Hydref, 2011 Cyrhaeddon ni 10,000 o gofnodion! (Cofnod rhif 10,000 oedd carreg filltir gan Pwyll. Llawenhawn!
26 Mehefin, 2011 Crëodd Pwyll yr 8,000fed cofnod sef siop.
26 Mai, 2011 Cyrhaeddon ni 7,000 o gofnodion. (Cofnod rhif 7,000 oedd y gair Ffrangeg am agor sef ouvrir gan Capsot)
13 Medi, 2010 Cyrhaeddon ni 5,000 o gofnodion. (Cofnod rhif 5,000 oedd y gair Ffarseg am wyth cant sef هشت صد gan Jcwf)
10 Gorffennaf, 2010 Crëodd Pwyll y 3,000fed cofnod sef ffon gof.
9 Mehefin, 2010 Crëodd Jcwf dabl ystadegau yn cynnwys crynodeb o'r holl gofnodion sydd ar gael yn y Wiciadur Cymraeg.
11 Mehefin 2010 Crëodd Pwyll y 2000fed cofnod sef cylchlythyrau
9 Mehefin 2010 Crëodd Jcwf dabl ystadegau yn cynnwys crynodeb o'r holl gofnodion sydd ar gael yn y Wiciadur Cymraeg.
24 Mehefin Daeth gair Cymraeg Adam7davies, mastyrbio, yn y cofnod cyntaf ar WiciSawrws.
17 Mehefin Daeth gair Ffrangeg a Saesneg Adam7davies, orange, yn y dau ganfed gofnod.
17 Mai Logo Cymraeg, gan Spacebirdy, yn cael ei roi ar Wiciadur. Parthau Atodiad, Sgwrs Atdoiad, Odliadur, Sgwrs Odliadur, WiciSawrws a Sgwrs WiciSawrws yn cael eu creu (diolchiadau i Ashar Voultoiz).
9 Mai Y gair Cymraeg Adam7davies, cyfraddau, oedd y canfed gofnod.