Neidio i'r cynnwys

Cymorth:Sut i olygu tudalen

Oddiwrth Wiciadur, y geiriadur rhydd.

Cyflwyniad

[golygu]

Wici ydy Wiciadur, sy'n meddwl y gall unrhywun olygu unrhyw erthygl yn rhwydd a chadw'r newidiadau hynny ar y wê yn syth.

Mae golygu tudalen Wici yn hawdd iawn. Yn syml, cliciwch ar y ddolen "Golygu" ar ben neu waelod (hefyd ar y bar ochrog) y dudalen Wici, neu gliciwch ar y ddolen "Sgwrs" ac yna "Golygu" er mwyn ysgrifennu ar y dudalen sgwrs sy'n cyd-fynd â'r erthygl. Bydd hyn yn eich arwain i dudalen gyda blwch testun sy'n cynnwys testun golygadwy y dudalen Wici honno.

Yna teipiwch yn y blwch, rhowch grynodeb byr crynodeb golygu yn y blwch bychan o dan y blwch-golygu ac wedi i chi orffen, cliciwch ar "Cadw'r dudalen" Gallwch gael rhagolwg o'r dudalen hefyd cyn ei chadw. Yn dibynnu ar eich system, bydd clicio ar Enter pan nad yw'r blwch golygu'n weithredol (h.y. nid yw'r cursor ynddo) yn gallu cael yr un effaith a chlicio ar Cadw'r dudalen.

Yn aml, mae'n haws i gopïo a gludo'r testun i mewn i'ch hoff rhaglen prosesu geiriau yn gyntaf, ei olygu a gwirio'r sillafu yn y fan honno, ac yna ei ludo i mewn i'r blwch testun er mwyn gweld rhagolwg ohono. Trwy ei wneud yn y modd hwn, mae copi wrth gefn o'r tudalennau a grëwyd gennych ac felly gallwch wneud newidiadau pan nad ydych wedi eich cysylltu i'r rhyngrwyd.

Golygiadau bychain

[golygu]

Pan yn golygu tudalen, mae gan ddefnyddiwr sydd wedi mewngofnodi yr opsiwn i nodi fod golygiad yn "olygiad bychan". Mae pryd i ddefnyddio hwn yn ddewis i'r unigolyn. Gan amlaf, golygiad fel cywiro sillafu, fformatio neu ad-drefniant bychan sydd yn cael ei ystyried fel "golygiad bychan". Yn gyffredinol, mae golygiad mawr yn rhywbeth sy'n gwneud y cyfraniad yn werth ail-edrych arno'n fanylach, fel bod unrhyw newid "gwirioneddol", hyd yn oed os mai gair unigol ydyw yn olygiad mawr. Mae'r opsiwn hwn yn bwysig am fod cyfranwyr eraill yn gallu dewis cuddio golygiadau bychain o'u golwg ar y dudalen Newidiadau diweddar, er mwyn cadw eu nifer o olygiadau i lawr i nifer hawdd eu trin.

Y prif reswm am beidio a chaniatau i ddefnyddiwr sydd ddim wedi mewngofnodi i nodi golygiad fel "golygiad bychan" yw oherwydd y gellir nodi fandaliaeth fel golygiad bychan, ac felly ni fyddai pobl yn sylwi fod y dudalen wedi'i fandaleiddio am gyfnod hirach. Mae'r cyfyngiad arall yma yn reswm arall dros fewngofnodi.

Technegau'r Wici

[golygu]

Yn y golofn chwith ar y tabl isod, fe welwch yr effeithiau posib. Yn y golofn dde, gallwch weld sut y cafodd yr effeithiau hynny eu creu. Mewn geiriau eraill, er mwyn gwneud i destun edrych fel mae'n gwneud yn y golofn chwith, teipiwch y geiriau yn y fformat a welwch yn y golofn ochr dde.

Efallai y byddwch eisiau cadw'r dudalen hon ar agor mewn ffenest ar wahan er mwyn gallu cyfeirio ati. Os ydych eisiau arbrofi heb y risg o ddifrodi'r wici, gallwch wneud hynny yn y Pwll tywod.

Adrannau, paragraffau, rhestrau a llinellau

[golygu]
Sut mae'n edrych Beth rydych chi'n teipio

Dechreuwch eich adrannau gyda llinellau pennawd:

Adran newydd

[golygu]

Is-adran

[golygu]

Is-isadran

[golygu]

== Adran newydd ==

=== Is-adran ===

==== Is-isadran====

Nid yw llinellnewydd yn effeithio ar y diwyg. Gellir defnyddio rhain i rannu brawddegau o fewn paragraff. Mae rhai golygyddion yn teimlo fod hyn yn helpu'r golygu ac yn gwella'r swyddogaeth diff.

Ond mae llinell newydd yn dechrau paragraff newydd.

Nid yw [[w:llinellnewydd]]
has no effect on the layout. 
yn effeithio ar y diwyg. 
Gellir defnyddio rhain i rannu
brawddegau o fewn paragraff.
Mae rhai golygyddion yn teimlo fod hyn yn helpu'r golygu
ac yn gwella'r swyddogaeth ''diff''

Ond mae llinell newydd
yn dechrau paragraff newydd.
Gallwch rannu llinellau
heb ddechrau paragraff newydd.
Gallwch rannu llinellau<br>
heb ddechrau paragraff newydd.
 • Mae rhestrau'n hawdd i'w gwneud:
  • dechreuwch bob llinell gyda seren
  • mae mwy o ser yn meddwl lefelau dyfnach
* Mae rhestrau'n hawdd i'w gwneud:
** dechreuwch bob llinell gyda seren
** mae mwy o ser yn meddwl lefelau dyfnach
 1. Mae rhestrau rhifedig yn dda hefyd

Mae rhestrau rhifedig yn dda hefyd

  1. trefnus iawn
  2. hawdd i ddilyn
# Mae rhestrau rhifedig yn dda hefyd
## trefnus iawn
## hawdd i ddilyn
 • Gallwch wneud rhestrau cymysg hyd yn oed
  1. a'u nythu
   • fel hyn
* Gallwch wneud rhestrau cymysg hyd yn oed
*# a'u nythu
*#* fel hyn
Rhestr diffiniadau
rhestr o ddiffiniadau
eitem
diffiniad yr eitem
; Rhestr diffiniadau : rhestr o ddiffiniadau
; eitem : diffiniad yr eitem
Dynoda colon linell neu baragraff.

Dechreua llinell newydd a osodir yno yn ddynol baragraff newydd.

 • Mae hyn yn bennaf ar gyfer deunydd a arddangosir, ond caiff ei ddefnyddio hefyd mewn trafodaethau ar dudalennau Sgwrs.
: Dynoda colon linell neu baragraff.
Dechreua llinell newydd a osodir yno yn ddynol baragraff newydd.

Os yw llinell yn dechrau gyda bwlch, YNA 
 caiff ei fformatio yn union 
  fel y caiff ei deipio;
 mewn ffont lled-rhagosodedig;
 ni fydd llinellau'n wrapio;
ENDIF
mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer:
 * gludo testun wedi'i fformatio;
 * disgrifiadau algorithm;
 * codau ffynhonnell rhaglen
 * celf ascii;

RHYBUDD Os wnewch chi e'n llydan, rydych yn gorfodi'r holl dudalen i fod yn lydan ac o ganlyniad yn ei wneud yn llai darllenadwy. Peidiwch byth a dechrau llinellau cyffredin mewn bylchau.

 OS yw llinell yn dechrau gyda bwlch, YNA
  caiff ei fformatio yn union
   fel y caiff ei deipio;
  mewn ffont lled-rhagosodedig;
  ni fydd llinellau'n wrapio;
 ENDIF
 mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer:
  * gludo testun wedi'i fformatio;
  * disgrifiadau algorithm;
  * codau ffynhonnell rhaglen
  * celf ascii;
Centered text.
<center>Centered text.</center>
A llinell rannu fertigol: uchod

ac isod.

Yn fwyaf defnyddiol er mwyn gwahanu llinynnau ar dudalenau Sgwrs.

Llinell rannu fertigol: uchod
----
ac isod. 

Dolenni, URLs, Delweddau

[golygu]
Sut mae'n edrych Beth rydych chi'n teipio
Mae The Godfather yn ffilm dda.
 • Mae'r llythyren gyntaf y targed yn mynd yn brif lythyren yn awtomatig.
 • Cynrychiolir bylchau mewnol yn awtomatig gan tansgor (mae teipio tansgor yn cael yr un effaith a theipio bwlch, ond nid yw hyn yn cael ei argymell).

Felly mae'r ddolen uchod i http://www.wikiquote.org/wiki/The_Godfather, sef yr erthygl gyda'r enw "The Godfather".

Mae [[The Godfather]] yn ffilm dda.
Dolen i adran ar dudalen, e.e. Moby-Dick#Epilogue (yn cysylltu i adrannau na sydd yn bodoli sydd heb eu torri, cant eu trin fel dolenni i'r dudalen, h.y. i ben y dudalen) [[Moby-Dick#Epilogue]]
Yr un targed, enw gwahanol ("piped link"): atebion.
Yr un targed, enw gwahanol ("[[Help:Piped link|piped link]]"): 
[[Wikiquote:Cwestiynau a Ofynnir yn Aml|atebion]]
Mae terfyniadau'n cael eu blendio i'r ddolen: cathod, cynllunio
Mae terfyniadau'n cael eu blendio 
i'r ddolen: [[catho]]od, [[cynllun]]io

Cuddio pethau mewn cromfachau yn awtomatig: The Lord of the Rings.

Cuddio'r bwlchenw'n awtomatig: Y Caffi.

Mae'r serfiwr yn llenwi'n rhan ar ol y | pan fyddwch yn cadw'r dudalen. Y tro nesaf y byddwch yn agor y blwch golygu, byddwch yn gweld y ddolen pibadwy estynedig. Mae rhagolwg yn gweld y fersiwn talfyriedig yn gywir, ond nid yw'n ei ehangu yn y blwch golygu. Cliciwch ar Cadw'r dudalen ac yn Golygu, ac fe welwch y fersiwn wedi'i ehangu. Mae hyn yn wir hefyd am y nodwedd nesaf.

Cuddio pethau mewn cromfachau yn awtomatig:
[[The Lord of the Rings (movies)|]]. 


Automatically hide namespace: 
[[Wikiquote:Y Caffi|]].

Dolenni i erthyglau mewn prosiectau

wikis eraill, fel Automobile (Wikipedia), nofel (Wiktionary), a

Hamlet (Wikisource).

Ceir rhestr rhannol o dalfyriadau ar gyfer prosiectau eraill o Rhestr o wikis Wikimedia.

Link to articles in other wiki
projects, like
[[w:Automobile|]] (Wikipedia),
[[wikt:novel|]] (Wiktionary), and
[[wikisource:Hamlet|]] (Wikisource).
Pan yn ysgrifennu ar dudalen Sgwrs,

dylech ei arwyddo. Gallwch wneud hyn drwy ychwanegu tair tildes ar gyfer eich enw defnyddiwr:

Montrealais

neu bedair am eich enw defnyddiwr a'r dyddiad/amser:

Montrealais 08:10 Oct 5, 2002 (UTC)
Pan yn ysgrifennu ar dudalen Sgwrs,
dylech ei arwyddo. Gallwch wneud hyn drwy
ychwanegu tair tildes ar gyfer eich enw defnyddiwr:
: ~~~
neu bedair am eich enw defnyddiwr a'r dyddiad/amser:
: ~~~~
Mae Y tywydd yn Llundain yn dudalen sydd ddim

bodoli eto.

 • Gallwch ei greu drwy glicio ar y ddolen.


 • I greu tudalen newydd:
  1. Crewch ddolen iddo ar ryw dudalen arall.
  2. Cadwch y dudalen honno.
  3. Cliciwch ar y ddolen rydych newydd greu. Bydd tudalen arall yn agor i'w golygu.
 • Edrychwch ar y canllaw dechrau tudalen newydd a chonfensiynau enwi Wikipedia.
 • Ar ol creu tudalen, chwiliwch am ei theitl gan sicrhau fod pawb yn creu dolenni cywir iddi.
Mae [[Y tywydd yn Llundain]] yn dudalen 
sydd ddim yn bodoli eto.
Ailgyfeiriwch un erthygl i un arall drwy osod testun fel hyn yn ei llinell gyntaf.
#AILGYFEIRIO [[Unol Daleithiau]]
Am ffordd arbennig i gysylltu erthygl ar yr un pwnc mewn iaith arall, gweler Wikipedia:Interlanguage links.  
Dolen allanol: Nupedia
Dolen allanol: 
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Neu rhowch yr URL: http://www.nupedia.com.
 • Yn yr URL rhaid i'r holl symbolau fod ymysg: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Os yw URL yn cynnwys cymeriad gwahanol, dylid ei drosi; er enghraifft, rhaid sillafu ^ fel %5E (i'w hedrych i fyny yn ASCII).
Neu rhowch yr URL: 
http://www.nupedia.com.
Llun: [[Image:Wiki.png]]

neu, gyda thestun gwahanol (anogir yn gryf)

[[Image:Wiki.png|Wikiquote]] 

Rhydd porwyr testun gwahanol pan nad oes delwedd yn cael ei arddangos -- er enghraifft, pan nad yw'r ddelwedd wedi llwytho, neu mewn porwr testun yn unig, neu ar goedd. Gweler Testun gwahanol ar gyfer delwedd am gymorth am ddewis testun gwahanol.

Mae clicio ar lun wedi ei uwchlwytho yn darparu tudalen ddisgrifiad, y gallwch ei gysylltu hefyd yn uniongyrchol i: Image:Wiki.png

[[:Image:Wiki.png]]
Defnyddir nodau tebyg ar gyfer categoriau:

Mae dolen wiki syml yn categoreiddio'r dudalen o dan categori penodol (gweler rhywle ar y dudalen hon: ceir dolen i'r categori "Wikiquote"). Mae clicio ar y ddolen categori yn eich arwain i'r dudalen categori, a gallwch gysylltu'n uniongyrchol yn y dudalen i: Categori:Categorïau

[[Categori:Wikiquote]]
[[:Categori:Wikiquote]]
Er mwyn cynnwys dolenni i uwchlwythiadau na sydd yn ddelweddau megis seiniau, neu i ddelweddau a ddangosir fel dolenni yn hytrach nag wedi'u tynnu ar dudalen, defnyddiwch y ddolen "cyfryngau".


Guitar Music

Image of a Tornado[[media:Guitare_hammer_pulloff_slide.ogg|Guitar Music]]

[[media:Tornado aircraft.jpg|Image of a Tornado]]

Er mwyn creu dolen i lyfrau, gallwch ddefnyddio dolenni ISBN.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X

Fformatio cymeriadau

[golygu]
Sut mae'n edrych Beth rydych chi'n teipio

Pwysleisio, yn gryf, yn gryf iawn.

 • Collnodau dwbl a threbl ydynt, ac nid dyfynodau dwbl.
''Pwysleisio'', '''yn gryf''', 
'''''yn gryf iawn'''''.

Gallwch ysgrifennu mewn ffont italig a bras hefyd os ydych eisiau math arbennig o ffont yn hytrach na phwysleisio, er enghraifft mewn fformiwla mathemategol:

F = ma
 • Fodd bynnag, nid yw'r gwahaniaeth rhwng y dulliau hyn yn bwysig ar gyfer porwyr graffigol, ac mae nifer o bobl yn dewis ei anwybyddu.
Gallwch ysgrifennu mewn ffont <i>italig</i> a <b>bras</b> hefyd
os ydych eisiau math arbennig o ffont 
yn hytrach na phwysleisio, er enghraifft mewn fformiwla mathemategol:

:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
Ffont teipiadur ar gyfer termau technegol.
Ffont teipiadur ar gyfer <tt>termau technegol</tt>.
Gallwch ddefnyddio testun bach ar gyfer labelu.
Gallwch ddefnyddio <small>testun bach</small> ar gyfer labelu.
Gallwch groesi allan deunydd wedi ei ddileu

a thanlinellu deunydd newydd.

Gallwch <strike>groesi allan deunydd wedi ei ddileu</strike>
a <u>thanlinellu deunydd newydd</u>.

Umlauts ac acenion: (Gweler Help:Special characters)
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Atalnodi:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —


&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;

Symbolau masnachol:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
Subscript: x2

Uwch-sgript: x2 or x²

 • Ni ellir defnyddio'r dull olaf o uwch-sgript yn y mwyafrif o gyd-destunau, ond mae'n well lle bo bosib (fel gydag unedau o fesuriadau) am fod y mwyafrif o borwyr yn cael amser haws yn fformatio llinellau gydag ef.

ε0 = 8.85 × 10−12

C² / J m.
Is-sgript: x<sub>2</sub>
Uwch-sgript: x<sup>2</sup> or x&sup2;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.
Llythrennau Groegaidd:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 

&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Symbolau mathemategol:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔
(Gweler hefyd Wikipedia:WikiProject Mathematics)

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
 • I wahanu pethau, defnyddiwch raniadau di-dor - &nbsp;.
 • Mae &nbsp; hefyd yn atal llinellau rhag torri yng nghanol testun ac mae hyn yn ddefnyddiol mewn fformiwlau.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Fformiwlau cymhleth:
  

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Cywasgu dehongliad marcio i fyny:
Link → (<i>to</i>) y [[Wikiquote:Cwestiynau a Ofynnir yn Aml]]

 • Defnyddir o ddangos data llythrennol a fyddai fel arall yn meddu ar ystyr arbennig.
 • Yn osgoi pob marcio i fyny'r wici, gan gynnwys yr hyn sy'n edrych fel tagiau HTML.
 • Ddim yn osgoi undidau cymeriadau HTML.
<nowiki>Dolen &rarr; (<i>to</i>) 
the [[Wikiquote:FAQ]]</nowiki>

Gwneud sylwad ar ffynhonnell tudalen:
ddim yn cael ei ddangos ar dudalen

 • Defnyddir i adael sylwadau ar dudalen ar gyfer golygwyr y dyfodol.
<!-- gwnewch sylwad fan hyn -->