Pob neges

Jump to navigation Jump to search
Dyma restr o'r holl negeseuon yn y parth MediaWiki:
Pob neges
Tudalen gyntafTudalen gyntTudalen nesafTudalen olaf
Enw Testun rhagosodedig
Testun cyfredol
1movedto2 (Sgwrs) (Cyfieithu) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Sgwrs) (Cyfieithu) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (Sgwrs) (Cyfieithu) 3d
3d-badge-text (Sgwrs) (Cyfieithu) 3D
3d-desc (Sgwrs) (Cyfieithu) Darparu cymorth ar gyfer ffeiliau 3D
3d-nopatent (Sgwrs) (Cyfieithu) Dim wedi'i ddewis
3d-patent (Sgwrs) (Cyfieithu) Caniatad y patent:
3d-patents (Sgwrs) (Cyfieithu) -
3d-thumb-placeholder (Sgwrs) (Cyfieithu) Llwytho ciplun...
about (Sgwrs) (Cyfieithu) Ynglŷn â
Amdano
aboutpage (Sgwrs) (Cyfieithu) Project:Amdanom
Wiciadur:Ynglŷn â Wiciadur
aboutsite (Sgwrs) (Cyfieithu) Ynglŷn â {{SITENAME}}
Ynglŷn â Wiciadur
abusefilter (Sgwrs) (Cyfieithu) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (Sgwrs) (Cyfieithu) Cedwir yr enw cyfrif hon ar gyfer yr hidlydd camddefnydd.
Mae'r enw cyfrif hwn ar gadw ar gyfer yr hidlydd camddefnydd.
abusefilter-action-block (Sgwrs) (Cyfieithu) Block
Gwaharddiad
abusefilter-action-blockautopromote (Sgwrs) (Cyfieithu) Block autopromote
Blocio hunan-hyrwyddiad
abusefilter-action-degroup (Sgwrs) (Cyfieithu) Remove from groups
Dileu o bob grŵp
abusefilter-action-disallow (Sgwrs) (Cyfieithu) Disallow
Gwaharddiad
abusefilter-action-rangeblock (Sgwrs) (Cyfieithu) Range-block
Bloc-ystod
abusefilter-action-tag (Sgwrs) (Cyfieithu) Tag
Tagio
abusefilter-action-throttle (Sgwrs) (Cyfieithu) Throttle
Llindagu
abusefilter-action-warn (Sgwrs) (Cyfieithu) Warn
Rhybudd
abusefilter-autopromote-blocked (Sgwrs) (Cyfieithu) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
Ystyriwyd y weithred hon yn weithred niweidiol yn awtomatig, a chafodd ei gwahardd. Yn ogystal â hyn, mae rhai o'r hawliau a roddir ar gyfrifon defnyddwyr rheolaidd wedi cael eu diddymu dros dro ar eich cyfrif. Mae eich gweithred yn cyfateb i'r rheol camddefnydd: $1
abusefilter-block-anon (Sgwrs) (Cyfieithu) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (Sgwrs) (Cyfieithu) talk page blocked
abusefilter-block-user (Sgwrs) (Cyfieithu) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (Sgwrs) (Cyfieithu) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (Sgwrs) (Cyfieithu) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
Ystyriwyd y weithred hon yn weithred niweidiol yn awtomatig, a chawsoch eich atal rhag ei gweithredu. Yn ogystal â hyn, er mwyn diogelu {{SITENAME}}, rhwystrwyd eich cyfrif defnyddiwr a phob cyfeiriad IP cysylltiedig rhag golygu. Os yw hyn wedi digwydd ar ddamwain, cysylltwch â gweinyddwr os gwelwch yn dda. Ceir disgrifiad byw o'r rheol camddefnydd sy'n cyfateb i'ch gweithred sef: $1
abusefilter-blocker (Sgwrs) (Cyfieithu) Hidlydd camddefnydd
abusefilter-blockreason (Sgwrs) (Cyfieithu) Blociwyd yn awtomatig gan yr hidlydd camddefnydd. Disgrifiad o'r rheol sy'n cyfateb: $1
Blociwyd yn awtomatig gan yr hidlydd camddefnydd. Disgrifiad o reol cyfatebol: $1
abusefilter-changeslist-examine (Sgwrs) (Cyfieithu) examine
archwilio
abusefilter-degrouped (Sgwrs) (Cyfieithu) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
Ystyriwyd y weithred hon fel gweithred niweidiol yn awtomatig. O ganlyniad, ni chafodd ei chaniatau, ac oherwydd ein bod yn amau fod eich cyfrif wedi'i gyfaddawdu, diddymwyd eich holl hawliau. Os ydych yn teimlo fod hyn wedi digwydd ar gam, cysylltwch â biwrocrat gydag esboniad o'r weithred hon os gwelwch yn dda, ac efallai y bydd eich hawliau'n cael eu hadfer. Ceir disgrifiad byr o'r rheol camddefnydd sy'n cyfateb i'ch gweithred sef: $1
abusefilter-degroupreason (Sgwrs) (Cyfieithu) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
Hawliau wedi'u dileu yn awtomatig gan yr hidlydd camddefnydd. Disgrifiad rheol: $1
abusefilter-deleted (Sgwrs) (Cyfieithu) Dilewyd
Dilëwyd
abusefilter-desc (Sgwrs) (Cyfieithu) Yn gosod tybiaethau i olygiadau'n awtomatig
Gosod hewristigau awtomatig i olygiadau
abusefilter-diff-backhistory (Sgwrs) (Cyfieithu) Back to filter history
Nol i hanes hidlo
abusefilter-diff-info (Sgwrs) (Cyfieithu) Basic information
Gwybodaeth elfennol
abusefilter-diff-invalid (Sgwrs) (Cyfieithu) Unable to fetch the requested versions
Ni ellir hol y fersiynau a geisir
abusefilter-diff-item (Sgwrs) (Cyfieithu) Item
Eitem
abusefilter-diff-next (Sgwrs) (Cyfieithu) Newer change
abusefilter-diff-pattern (Sgwrs) (Cyfieithu) Filter conditions
Amodau hidlo
abusefilter-diff-prev (Sgwrs) (Cyfieithu) Older change
abusefilter-diff-title (Sgwrs) (Cyfieithu) Differences between versions
Gwahaniaethau rhwng fersiynau
abusefilter-diff-version (Sgwrs) (Cyfieithu) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
Fersiwn o $1 gan $2
abusefilter-disabled (Sgwrs) (Cyfieithu) Analluogi
Analluogwyd
abusefilter-disallowed (Sgwrs) (Cyfieithu) Clustnododd y meddalwedd y weithred hon yn un niweidiol, felly ni weithredwyd hi. Os ydych yn meddwl bod y weithred o ddefnydd, rhowch wybod i weinyddwr am ddiben y weithred. Dyma ddisgrifiad byr o'r rheol camddefnydd yr oedd y weithred yn cyfateb iddi: $1
Ystyriwyd y weithred hon fel gweithred niweidiol, ac felly ni chafodd ei chaniatau. Os ydych yn credu fod eich golygiad yn adeiladol, cysylltwch â gweinyddwr os gwelwch yn dda, er mwyn eu hysbysu o'r hyn roeddech yn ceisio'i wneud. Ceir disgrifiad byr o'r rheol camddefnydd sy'n cyfateb i'ch gweithred sef: $1
abusefilter-edit (Sgwrs) (Cyfieithu) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (Sgwrs) (Cyfieithu) Block the user and/or IP address from editing
Blocio'r defnyddiwr a/neu gyfeiriad IP rhag golygu
abusefilter-edit-action-blockautopromote (Sgwrs) (Cyfieithu) Revoke the user's autoconfirmed status
Dileu statws hunan-gadarnhad y defnyddiwr
abusefilter-edit-action-blocktalk (Sgwrs) (Cyfieithu) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
Tudalen gyntafTudalen gyntTudalen nesafTudalen olaf