Pob neges

Neidio i: llywio, chwilio

Dyma restr o'r holl negeseuon yn y parth MediaWiki:

Hidl
Hidlo yn ôl eu cyflwr addasu:    
Tudalen gyntafTudalen gyntTudalen nesafTudalen olaf
Enw Testun rhagosodedig
Testun cyfredol
1movedto2 (Sgwrs) (Cyfieithu) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Sgwrs) (Cyfieithu) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (Sgwrs) (Cyfieithu) 3d
3d-badge-text (Sgwrs) (Cyfieithu) 3D
3d-desc (Sgwrs) (Cyfieithu) Darparu cymorth ar gyfer ffeiliau 3D
about (Sgwrs) (Cyfieithu) Ynglŷn â
Amdano
aboutpage (Sgwrs) (Cyfieithu) Project:Amdanom
Wiciadur:Ynglŷn â Wiciadur
aboutsite (Sgwrs) (Cyfieithu) Ynglŷn â {{SITENAME}}
Ynglŷn â Wiciadur
abusefilter (Sgwrs) (Cyfieithu) Ffurfweddiad hidlydd camddefnydd
abusefilter-accountreserved (Sgwrs) (Cyfieithu) Cedwir yr enw cyfrif hon ar gyfer yr hidlydd camddefnydd.
Mae'r enw cyfrif hwn ar gadw ar gyfer yr hidlydd camddefnydd.
abusefilter-action-block (Sgwrs) (Cyfieithu) Block
Gwaharddiad
abusefilter-action-blockautopromote (Sgwrs) (Cyfieithu) Block autopromote
Blocio hunan-hyrwyddiad
abusefilter-action-degroup (Sgwrs) (Cyfieithu) Remove from groups
Dileu o bob grŵp
abusefilter-action-disallow (Sgwrs) (Cyfieithu) Disallow
Gwaharddiad
abusefilter-action-rangeblock (Sgwrs) (Cyfieithu) Range-block
Bloc-ystod
abusefilter-action-tag (Sgwrs) (Cyfieithu) Tag
Tagio
abusefilter-action-throttle (Sgwrs) (Cyfieithu) Throttle
Llindagu
abusefilter-action-warn (Sgwrs) (Cyfieithu) Warn
Rhybudd
abusefilter-autopromote-blocked (Sgwrs) (Cyfieithu) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
Ystyriwyd y weithred hon yn weithred niweidiol yn awtomatig, a chafodd ei gwahardd. Yn ogystal â hyn, mae rhai o'r hawliau a roddir ar gyfrifon defnyddwyr rheolaidd wedi cael eu diddymu dros dro ar eich cyfrif. Mae eich gweithred yn cyfateb i'r rheol camddefnydd: $1
abusefilter-blocked-display (Sgwrs) (Cyfieithu) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
Ystyriwyd y weithred hon yn weithred niweidiol yn awtomatig, a chawsoch eich atal rhag ei gweithredu. Yn ogystal â hyn, er mwyn diogelu {{SITENAME}}, rhwystrwyd eich cyfrif defnyddiwr a phob cyfeiriad IP cysylltiedig rhag golygu. Os yw hyn wedi digwydd ar ddamwain, cysylltwch â gweinyddwr os gwelwch yn dda. Ceir disgrifiad byw o'r rheol camddefnydd sy'n cyfateb i'ch gweithred sef: $1
abusefilter-blocker (Sgwrs) (Cyfieithu) Hidlydd camddefnydd
abusefilter-blockreason (Sgwrs) (Cyfieithu) Blociwyd yn awtomatig gan yr hidlydd camddefnydd. Disgrifiad o'r rheol sy'n cyfateb: $1
Blociwyd yn awtomatig gan yr hidlydd camddefnydd. Disgrifiad o reol cyfatebol: $1
abusefilter-changeslist-examine (Sgwrs) (Cyfieithu) examine
archwilio
abusefilter-degrouped (Sgwrs) (Cyfieithu) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
Ystyriwyd y weithred hon fel gweithred niweidiol yn awtomatig. O ganlyniad, ni chafodd ei chaniatau, ac oherwydd ein bod yn amau fod eich cyfrif wedi'i gyfaddawdu, diddymwyd eich holl hawliau. Os ydych yn teimlo fod hyn wedi digwydd ar gam, cysylltwch â biwrocrat gydag esboniad o'r weithred hon os gwelwch yn dda, ac efallai y bydd eich hawliau'n cael eu hadfer. Ceir disgrifiad byr o'r rheol camddefnydd sy'n cyfateb i'ch gweithred sef: $1
abusefilter-degroupreason (Sgwrs) (Cyfieithu) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
Hawliau wedi'u dileu yn awtomatig gan yr hidlydd camddefnydd. Disgrifiad rheol: $1
abusefilter-deleted (Sgwrs) (Cyfieithu) Dilewyd
Dilëwyd
abusefilter-desc (Sgwrs) (Cyfieithu) Yn gosod tybiaethau i olygiadau'n awtomatig
Gosod hewristigau awtomatig i olygiadau
abusefilter-diff-backhistory (Sgwrs) (Cyfieithu) Back to filter history
Nol i hanes hidlo
abusefilter-diff-info (Sgwrs) (Cyfieithu) Basic information
Gwybodaeth elfennol
abusefilter-diff-invalid (Sgwrs) (Cyfieithu) Unable to fetch the requested versions
Ni ellir hol y fersiynau a geisir
abusefilter-diff-item (Sgwrs) (Cyfieithu) Item
Eitem
abusefilter-diff-next (Sgwrs) (Cyfieithu) Newer change
abusefilter-diff-pattern (Sgwrs) (Cyfieithu) Filter conditions
Amodau hidlo
abusefilter-diff-prev (Sgwrs) (Cyfieithu) Older change
abusefilter-diff-title (Sgwrs) (Cyfieithu) Differences between versions
Gwahaniaethau rhwng fersiynau
abusefilter-diff-version (Sgwrs) (Cyfieithu) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
Fersiwn o $1 gan $2
abusefilter-disabled (Sgwrs) (Cyfieithu) Analluogi
Analluogwyd
abusefilter-disallowed (Sgwrs) (Cyfieithu) Clustnododd y meddalwedd y weithred hon yn un niweidiol, felly ni weithredwyd hi. Os ydych yn meddwl bod y weithred o ddefnydd, rhowch wybod i weinyddwr am ddiben y weithred. Dyma ddisgrifiad byr o'r rheol camddefnydd yr oedd y weithred yn cyfateb iddi: $1
Ystyriwyd y weithred hon fel gweithred niweidiol, ac felly ni chafodd ei chaniatau. Os ydych yn credu fod eich golygiad yn adeiladol, cysylltwch â gweinyddwr os gwelwch yn dda, er mwyn eu hysbysu o'r hyn roeddech yn ceisio'i wneud. Ceir disgrifiad byr o'r rheol camddefnydd sy'n cyfateb i'ch gweithred sef: $1
abusefilter-edit (Sgwrs) (Cyfieithu) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (Sgwrs) (Cyfieithu) Block the user and/or IP address from editing
Blocio'r defnyddiwr a/neu gyfeiriad IP rhag golygu
abusefilter-edit-action-blockautopromote (Sgwrs) (Cyfieithu) Revoke the user's autoconfirmed status
Dileu statws hunan-gadarnhad y defnyddiwr
abusefilter-edit-action-degroup (Sgwrs) (Cyfieithu) Remove the user from all privileged groups
Dileu'r defnyddiwr o bob grŵp breintiedig
abusefilter-edit-action-disallow (Sgwrs) (Cyfieithu) Prevent the user from performing the action in question
Atal y defnyddiwr rhag perfformio'r weithred penodol
abusefilter-edit-action-rangeblock (Sgwrs) (Cyfieithu) Block the respective IP range from which the user originates
Blocio'r ystod /16 o ble daw'r defnyddiwr
abusefilter-edit-action-tag (Sgwrs) (Cyfieithu) Tag the edit for further review
Tagio'r golygiad am drafodaeth pellach
abusefilter-edit-action-throttle (Sgwrs) (Cyfieithu) Trigger actions only if the user trips a rate limit
Cychwyn y gweithredoedd hyn os yw'r defnyddiwr yn effeithio ar gyfyngiad cyfradd yn unig
abusefilter-edit-action-warn (Sgwrs) (Cyfieithu) Trigger these actions after giving the user a warning
Cychwyn y gweithredoedd hyn ar ôl rhoi rhybudd i'r defnyddiwr yn unig
abusefilter-edit-bad-tags (Sgwrs) (Cyfieithu) One or more of the tags you specified is not valid. Tags should be short, they should not contain special characters, and they should not be reserved by other software. Try choosing a new tag name
Mae o leiaf un tag a nodwyd gennych yn annilys. Dylai tagiau fod yn fyr, ac ni ddylent gynnwys symbolau arbennig.
abusefilter-edit-badfilter (Sgwrs) (Cyfieithu) The filter you specified does not exist
Nid yw'r hidlydd a nodwyd gennych yn bodoli
abusefilter-edit-badsyntax (Sgwrs) (Cyfieithu) There is a syntax error in the filter you specified. The output from the parser was: <pre>$1</pre>
Mae yna wall cystrawen yn yr hidlydd a nodwyd gennych. Yr allbwn o'r dosrannwr oedd: <pre>$1</pre>
Tudalen gyntafTudalen gyntTudalen nesafTudalen olaf